Sneeuwschimmel is een veelvoorkomende en vervelende schimmelziekte die vooral in de wintermaanden en het vroege voorjaar kan optreden. De schimmel komt voor onder zachte, vochtige weersomstandigheden en gedijt goed in gazons die lang vochtig blijven door dauwvorming of mist, wat het gras vatbaar maakt voor de ziekte. Sneeuwschimmel, ook bekend als Fusarium nivale, kan zich uiten als witte, schimmelachtige pluis tussen het gras, wat het een kenmerkend uiterlijk geeft.

Om sneeuwschimmel op een effectieve manier te bestrijden, is het belangrijk om te herkennen hoe de schimmel zich ontwikkelt en zich manifesteert in het gazon. In eerste instantie verschijnen er in het gras vaak kleine, onregelmatige plekken die later uit kunnen groeien tot grotere, door schimmel aangetaste gebieden.

Sneeuwschimmel kan een grote invloed hebben op de gezondheid en het uiterlijk van het gazon, dus het is essentieel om dit probleem aan te pakken zodra het wordt opgemerkt.

Het is cruciaal om te kiezen voor een goede gazonverzorging om deze schimmelziekte te vermijden. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten hoe we de schimmel effectief kunnen bestrijden om ons gazon weer gezond en mooi te maken.

In dit artikel zullen we de oorzaken, symptomen en mogelijke oplossingen bespreken om sneeuwschimmel bij de bron aan te pakken.

Wat is Sneeuwschimmel

Sneeuwschimmel is een parasitaire schimmel die voornamelijk gras en gazons aantast. Deze schimmel behoort tot de familie Amphisphaeriaceae en komt vaker voor na de winter of tijdens een koel en vochtig voorjaar. Er zijn verschillende soorten sneeuwschimmel, maar de meest voorkomende types zijn Fusarium nivale en Monographella nivalis var. nivalis1.

De ideale omstandigheden voor sneeuwschimmel zijn temperaturen tussen 0 en 12°C en een hoge luchtvochtigheid. Hoewel de schimmel het hele jaar door waardplanten kan aantasten, zoals tarwe, rogge, haver en straatgras, veroorzaakt het vaak problemen in grasvelden en gazon na de winter of in een koel en vochtig voorjaar.

Om sneeuwschimmel op afstand te houden, zijn er enkele preventieve maatregelen die we kunnen nemen:

 • Geen bemesting (stikstof) na september
 • Belucht het gazon twee keer per jaar
 • Maai het gazon regelmatig
 • Verwijder bladeren van het gazon

Hoewel het onmogelijk is om volledig te voorkomen dat sneeuwschimmel de kop opsteekt, kunnen deze maatregelen ons gazon gezonder houden en het risico op sneeuwschimmel verminderen.

Herkennen van Sneeuwschimmel

Sneeuwschimmel is een veelvoorkomende grasziekte die gazonproblemen kan veroorzaken. Het is belangrijk om sneeuwschimmel tijdig te herkennen om het effectief te bestrijden en verdere schade te voorkomen. In dit gedeelte bespreken we de belangrijkste kenmerken waaraan u sneeuwschimmel kunt herkennen.

Allereerst kunt u sneeuwschimmel herkennen aan de aanwezigheid van wit pluis in het gras. Dit pluizige materiaal lijkt op sneeuw en is een duidelijk teken van schimmelgroei. Naast wit pluis kunnen er ook witte pluizen verschijnen, wat een verdere aanwijzing is voor de aanwezigheid van sneeuwschimmel.

sneeuwschimmel in het gazon herkennen

Een ander symptoom van sneeuwschimmel is een geelachtige plek in het gazon. Deze plekken kunnen variëren in grootte en duiden op een infectie in het gras. In sommige gevallen kunnen er zelfs waterige plekken ontstaan als gevolg van de schimmelinfectie.

Bovendien kunt u sneeuwschimmel herkennen aan de schimmelachtige pluis die zich in het gras bevindt. Deze pluis kan zich snel verspreiden en kan verwarrend zijn met andere grasziekten of plagen. Daarom is het belangrijk om nauwkeurig te observeren en te bepalen of de pluis een teken is van sneeuwschimmel.

Naast de hiervoor genoemde symptomen kunt u ook op het volgende letten:

 • Schimmelpluis: Dit is een aanwijzing dat de schimmel actief is en zich verspreidt.
 • Donkerbruine rand: Dit kan duiden op een verder gevorderd stadium van de infectie.
 • Waterige plekken: Als de schimmel zich uitbreidt, kunnen er waterige plekken ontstaan in het gazon.

Het is essentieel om sneeuwschimmel zo vroeg mogelijk te herkennen om te voorkomen dat het zich verder verspreidt en ernstige schade toebrengt aan uw gazon. Door goed op de symptomen te letten en de juiste behandeling toe te passen, kunnen we de sneeuwschimmel problemen in onze tuinen effectief aanpakken.

Oorzaken van Sneeuwschimmel

Sneeuwschimmel is een schimmelziekte die vaak voorkomt in gazons en granen zoals tarwe en gerst. Deze schimmel gedijt bij temperaturen tussen 0 en 12°C en een hoge luchtvochtigheid, wat betekent dat het vooral in de herfst, winter en het vroege voorjaar voorkomt. In dit gedeelte bespreken we de verschillende oorzaken van sneeuwschimmel.

Een belangrijke oorzaak van sneeuwschimmel is het overmatige vocht in de bodem. Dit kan worden veroorzaakt door regen, smeltende sneeuw, of een hoge grondwaterstand. Omdat schimmels van nature in vochtige omstandigheden gedijen, zal een natte bodem de groei van sneeuwschimmel bevorderen.

Slechte beluchting van de bodem is een andere belangrijke factor die bijdraagt aan de vorming van sneeuwschimmel. Een goed doorlatende en beluchte bodem zorgt voor voldoende zuurstof, wat helpt om schimmelgroei te beperken. Een verdichte bodem met beperkte luchtstroom is daarentegen een ideale omgeving voor schimmelgroei.

Windstille situaties en mist kunnen ook bijdragen aan de ontwikkeling van sneeuwschimmel. Dit soort weersomstandigheden veroorzaakt een hoge luchtvochtigheid en houdt het vocht dicht bij de grond, wat de groei van schimmels bevordert. Lage temperaturen gedurende de wintermaanden zorgen er ook voor dat de groeiomstandigheden voor sneeuwschimmel ideaal zijn.

Een te hoge stikstofconcentratie in de bodem kan eveneens leiden tot sneeuwschimmel. Te veel stikstof kan de groei van gras en andere planten versnellen, waardoor het plantenmateriaal sneller afbreekt en de schimmels voedingstoffen krijgen om te groeien.

De verspreiding van sneeuwschimmel kan ook plaatsvinden door sporen die door de wind worden verspreid, of door contact met besmette planten en materialen. Wanneer deze sporen in een gunstige omgeving terechtkomen, kunnen ze kiemen en nieuwe schimmelkolonies vormen.

Ter samenvatting, de belangrijkste oorzaken van sneeuwschimmel zijn:

 • Overmatig vocht in de bodem
 • Slechte beluchting van de grond
 • Windstille situaties en mist
 • Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid
 • Te hoge stikstofconcentratie in de bodem
 • Verspreiding van sporen

Door deze factoren te begrijpen en te beheersen, kunnen we de strijd aangaan met sneeuwschimmel en de gezondheid van onze gazons en gewassen verbeteren.

Soorten Sneeuwschimmel

Sneeuwschimmel is een schimmelziekte die voorkomt op gazons en andere planten. Er zijn verschillende soorten sneeuwschimmel, zoals de witte, grijze en zwarte sneeuwschimmel. In dit artikel focussen we op de twee meest voorkomende soorten: Fusarium nivale en Microdochium nivale.

Fusarium nivale, ook wel de ongeslachtelijke fase genoemd, is een parasitaire schimmel die behoort tot de familie Amphisphaeriaceae. Deze schimmel kan het hele jaar door planten aantasten. Over het algemeen komt hij na een periode van sneeuw tevoorschijn wanneer de sneeuw smelt. Het is belangrijk om de problemen die door deze schimmel worden veroorzaakt te verhelpen om verdere verspreiding te voorkomen.

Microdochium nivale, de geslachtelijke fase van sneeuwschimmel, staat ook bekend als grijze sneeuwschimmel of typhula-rot. Deze schimmel gedijt goed bij koude temperaturen en komt het vaakst voor tussen de 0 en 8 graden. Net als Fusarium nivale kan het gazons en andere planten aantasten.

Om problemen met sneeuwschimmel effectief aan te pakken, is het belangrijk om preventieve maatregelen te nemen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • Zorg voor een goede drainage om waterophopingen te voorkomen.
 • Probeer sneeuw gelijkmatig over het gazon te verdelen om warmte- en vochtverschillen te minimaliseren.
 • Vermijd het gebruik van stikstofrijke meststoffen voor de winter, omdat deze de gevoeligheid voor schimmelziektes kunnen verhogen.

Echter, als u te maken krijgt met een schimmelziekte zoals sneeuwschimmel, moet u mogelijk een behandeling toepassen om verdere verspreiding en schade aan uw gazon te voorkomen. Raadpleeg een specialist als u twijfelt over de juiste behandeling voor jouw situatie.

Grassen en sneeuwschimmel

Sneeuwschimmel is een veelvoorkomende ziekte die gras, waaronder Engels raaigras, kan aantasten. Het treedt voornamelijk op tijdens vochtige weersomstandigheden, zoals in de herfst en winter. In deze sectie bespreken wij enkele belangrijke aspecten van sneeuwschimmel en gras, met speciale aandacht voor Engels raaigras.

Allereerst, Engels raaigras is een populair type gras dat vaak wordt gebruikt in gazons en sportvelden. Hoewel het gras van nature vrij resistent is tegen diverse ziekten, kan het ook aangetast worden door sneeuwschimmel. Sneeuwschimmel kan te herkennen zijn als een soort schimmelachtige pluis die zich bevindt in het gras. Tussen de 0 en 8 graden Celsius komt deze grasziekte het vaakst voor.

Om sneeuwschimmel in gras, zoals Engels raaigras, te bestrijden en voorkomen, zijn er enkele maatregelen die genomen kunnen worden:

 • Geen bemesting (stikstof) na september, hierdoor wordt een te snelle groei van het gras voorkomen wat de vatbaarheid voor schimmelziektes kan verminderen.
 • Belucht het gazon twee keer per jaar, om te zorgen voor een goede zuurstoftoevoer naar de graswortels.
 • Maai het gazon regelmatig, zodat de grasmat op een optimale hoogte blijft en de sneeuwschimmel minder kans krijgt om zich te ontwikkelen.
 • Verwijder bladen van het gazon, zodat het gras beter kan opdrogen en minder vochtig blijft.

Engels raaigras en andere grassoorten waaronder graszoden, hebben vergelijkbare zorg nodig om gezond te blijven. Sneeuwschimmel kan gazon en grasmatten aantasten, waardoor het belangrijk is om preventieve maatregelen te nemen. Onze doel is het behouden van een gezonde en sterke grasmat die goed bestand is tegen ziektes zoals sneeuwschimmel.

Preventie en bestrijding van Sneeuwschimmel

Sneeuwschimmel is een veelvoorkomende schimmelziekte die zich vooral in de wintermaanden manifesteert in gazons en grasvelden. Gelukkig zijn er verschillende maatregelen die we kunnen nemen om het voorkomen en bestrijden van sneeuwschimmel op een effectieve manier aan te pakken.

Allereerst is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het gazon voldoende beluchting heeft. Dit kunnen we doen door regelmatig het gras te verticuteren met gewone hark, hierdoor wordt de grond losser en krijgt de grasmat meer zuurstof en voedingsstoffen. Bovendien helpt het beluchten van het gazon om vochtige omstandigheden, die het ontstaan van sneeuwschimmel bevorderen, te verminderen.

Daarnaast is bemesting cruciaal om de weerstand van het gras tegen schimmelziekten te verbeteren. Het is belangrijk om in het najaar, bij voorkeur september, een najaarsmest met een juiste verhouding van voedingsstoffen te gebruiken. Dit helpt om te voorkomen dat er een overschot aan stikstof ontstaat en een tekort aan kalium, wat kan leiden tot sneeuwschimmel.

Het harken van gevallen bladeren en ander organisch materiaal van het gazon is ook een effectieve manier om het ontstaan van sneeuwschimmel te voorkomen. Door het gazon vrij te houden van overtollig materiaal, zorgen we voor een betere luchtcirculatie en voorkomen we dat vochtige omstandigheden de groei van schimmels bevorderen.

Wanneer sneeuwschimmel toch de kop opsteekt, kunnen we enkele stappen ondernemen om de bestrijding ervan te bevorderen. Hoewel er geen specifieke middelen op de markt zijn om sneeuwschimmel direct te bestrijden, zullen de schimmelvlekken vanzelf verdwijnen zodra de temperaturen stijgen en het minder regent. Tot die tijd is het belangrijk om de eerdergenoemde preventiemaatregelen te blijven toepassen en het gazon goed te onderhouden.

Bodembehandeling en bemesting

Bij het behandelen van de bodem en het bemesten van graslanden, is het belangrijk rekening te houden met sneeuwschimmel en de invloed daarvan op het gras. Sneeuwschimmel gedijt goed onder natte en koude omstandigheden, zoals bij dooi.

Wij raden aan de bodem te beluchten, zodat het gras meer zuurstof krijgt en voedingsstoffen gemakkelijker kunnen worden opgenomen. Tevens is het van belang om de juiste meststof te kiezen voor een goede bemesting. Enkele belangrijke voedingsstoffen zijn:

 • Stikstof (N)
 • Kalium (K)
 • Kali (K)
 • Kalk (Ca)

Bij het inzetten van de bemesting met stikstof, is het essentieel deze pas toe te dienen wanneer de bodem is opgewarmd en niet direct na een dooiperiode. Hierdoor voorkomen we dat een deel van de mest wegs spoelt naar het oppervlaktewater.

Om het bodemleven te bevorderen, is het toevoegen van kalium en kali aan de bodem noodzakelijk. Deze voedingsstoffen helpen de planten om gezond en sterk te groeien, wat bijdraagt aan een betere weerstand tegen schimmelziekten zoals sneeuwschimmel.

Het is belangrijk om ook kalk toe te passen in de bodem. Hiermee wordt de zuurgraad (pH) van de bodem op peil gehouden, wat gunstig is voor het bodemleven en weerstand tegen schimmels.

Naast het beluchten en bemesten van de bodem, is het belangrijk om maaisel te verwijderen. Dit helpt bij het voorkomen van ophoping van organisch materiaal, wat kan leiden tot een goede voedingsbodem voor schimmels, zoals sneeuwschimmel.

Door rekening te houden met deze factoren in het onderhoud en de bemesting van graslanden, zorgen we voor een gezonde bodem en betere weerstand tegen sneeuwschimmel en andere schimmelziekten.

Gazonherstel na Sneeuwschimmel

Wanneer sneeuwschimmel onze gazon aantast, kunnen we verschillende acties ondernemen om het herstel te bevorderen en de schade te beperken. In deze sectie bespreken we een aantal van de meest effectieve maatregelen die we kunnen nemen om ons gazon na sneeuwschimmel te herstellen.

Om te beginnen wilt u beschadigde plekken in het g gazon identificeren en aanpakken. Verwijder voorzichtig alle aangetaste plantenresten en hark het oppervlak van de beschadigde delen lichtjes om lucht en licht bij de bodem te laten komen. Dit zal de groei van gezond gras bevorderen en de verspreiding van de schimmel beperken.

Vervolgens kunt u overwegen om fungicide toe te passen, om de ontwikkeling van de schimmel te stoppen en verdere schade te voorkomen bron. Doe dit echter alleen als laatste redmiddel, omdat het gebruik van chemische middelen niet altijd nodig of wenselijk is.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de juiste meststoffen voor het gazon. Het toepassen van een specifieke gazonmeststof met de juiste voedingsstoffen kan het herstel stimuleren en het gras weerbaarder maken tegen schimmels. Denk bijvoorbeeld aan een meststof met een hoog kaliumgehalte om de wortelgroei te verbeteren en het gazon sterker te maken.

Doorzaaien is een andere belangrijke maatregel voor gazonherstel na sneeuwschimmel. Het helpt om de kale plekken op te vullen, het bodemleven te verbeteren en de algehele gezondheid en dichtheid van het gazon te verhogen. Zorg ervoor dat u het juiste type graszaad kiest dat geschikt is voor uw gazon en de lokale klimaatomstandigheden.

Tot slot kan extra bemesting nodig zijn om de groei van het gras en de ontwikkeling van een gezond wortelstelsel te bevorderen. Hierdoor wordt het gras beter bestand tegen stress en ziektes zoals sneeuwschimmel. Houd er echter rekening mee dat te veel bemesting ook problemen kan veroorzaken, dus pas de juiste hoeveelheid toe en zorg ervoor dat het gelijkmatig over het gazon wordt verdeeld.

Al met al zijn er verschillende acties die we kunnen ondernemen om ons gazon te herstellen na een aanval van sneeuwschimmel. Door de juiste maatregelen te treffen en ons gazon goed te onderhouden, kunnen we de schade herstellen en zorgen voor een gezond en veerkrachtig gazon.

Bronnen

 1. Monographella nivalis var. nivalis Wikipedia Gevonden op 11 mei 2023